Cliëntenonderzoek en meldingsplicht

Alle klanten die een transactie door een notaris willen laten uitvoeren moeten hun identiteit door de notaris laten vaststellen en laten verifiëren. Aan de notaris is de taak opgelegd om als poortwachter actief bij te dragen aan de bestrijding van criminaliteit en terrorisme. De mate van het risico dat een bepaalde klant of transactie meebrengt, is bepalend voor de omvang van het onderzoek dat de notaris verplicht is te doen. Het onderzoek is verplicht op grond van de Wet op het notarisambt, de beroeps- en gedragsregels voor notarissen en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. U kunt hierover meer lezen in onderstaande brochure en op onder meer de websites van de belastingdienst en het bureau financieel toezicht.

Brochure cliëntenonderzoek en meldingsplicht

Adresgegevens

Openingstijden

Ma 09:00 – 17:00
Di 09:00 – 17:00
Wo 09:00 – 17:00
Do 09:00 – 17:00
Vr 09:00 – 17:00

Meer informatie

Notaris Passmann is lid van: